Birliğimize bağlı hastanelerde Hasta Okulu Programları kapsamında hasta ve yakınlarına düzenli olarak eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde; kronik hastalığı olan hastaların gündelik sorunlarının çözümlenmesi, hastalıkları ile birlikte yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması, yaşam kalitelerinin arttırılması ve aynı hastalığı paylaşan hastalarla iletişim kurmalarını sağlayarak moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi ile tedaviye katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hasta Okulları Birliğimiz içinde Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde aktif olarak sürdürülmekte olup, diğer hastanelerimizde de Hasta ve Yakınlarına Planlı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin de önümüzdeki süreçte “Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Hasta Okulu Programları” Kapsamına alınması hedeflenmektedir.Birliğimize bağlı Hastanelerde uygulanan 2013 Yılı Hasta Okulu Eğitim Programı aşağıda sunulmuştur.